Elektrische laadpalen

Nieuwe laadpalen plaatst de gemeente volgens een plan dat voor elke wijk ontwikkeld wordt. Dat doen ze op basis van de verwachte behoefte en met de inbreng van bewoners. Het gaat om laadpalen bij openbare parkeerplekken. Daarnaast komen er meer laadpunten bij parkeergarages, transferia en bedrijven.
Het gebruik van schoon, slim en duurzaam vervoer vindt de gemeente belangrijk. Daarom stimuleren en faciliteren ze elektrisch rijden door voldoende plaatsen te maken om auto's op te laden.   
 Denk je mee
Op www.denbosch.nl/laadpalen vind je de interactieve kaart met laadplekken die de gemeente voorstelt. Je kunt hierop reageren en nieuwe locaties aandragen. Er is ook een korte animatie met uitleg bij de kaart. Je kunt reageren via de kaart tot en met 4 juni 2021.  
Vervolg 
Op basis van alle reacties verbeteren ze de kaart. Er is dan bepaald waar tot ongeveer 2025 laadpalen in de hele gemeente gaan komen. Op basis van aanvragen van bewoners, het gebruik van bestaande laadpalen in de wijk en de verwachte stijging in aantal elektrische auto's, plaatsen ze stapsgewijs extra laadpalen.  
Vragen? 
Voor vragen over de wijklaadplannen kunt je contact opnemen met Janneke van Bakel afdeling Economie en Energie gemeente ’s-Hertogenbosch via mail of telefoon 073- 615 30 52
Meer informatie over elektrisch rijden en laden kun je vinden op www.s-hertogenbosch.nl/elektrischrijden. 
Als het invullen van de kaart niet lukt kun je suggesties mailen naar:
elektrischrijden@s-hertogenbosch.nl of bellen naar 073-6155075.  

Klik op de afbeelding voor vergroting

De mogelijke plaatsen voor nieuwe laadpalen zijn op de kaart aangegeven in blauw, mogelijke locaties voor elektrische deelauto’s in geel. In groen en oranje zie je waar al laadpalen staan of binnenkort komen.


Geplaatst op: Vrijdag 23 april 2021

Tags

Laadpalen

Tags

Nieuws