De Hoef Noord

De bouwwerkzaamheden van De Hoef Noord zijn in volle gang. Naar verwachting is de eerste oplevering rond de jaarwisseling. Dan gaat de gemeente aan de slag met het woonrijp maken van het eerste stukje openbare ruimte. Dit houdt in dat deze ruimte definitief ingericht wordt.                                                                                                                             schanskorf

 • Voetpaden en een groenstrookje langs de snelfietsstraat (F59). 
 • Voetpaden langs de grondgebonden woningen (haaks op de F59).
  Een keerwand met schanskorven aan de westelijke kant (kant van de Parkweg) en de oostelijke kant (kant van het Hofgebouw)
 • Langs de snelfietsstraat worden parkeervakken aangelegd.
 • Er komen 4 wadi’s.
  Deze komen tussen de houtwallen en de bebouwing. Een wadi is een verlaging in het gras, waardoor regenwater makkelijker de grond in zakt. 
 • Een geluidsscherm tussen de bomen op de grens van het terrein van het zwembad.
 • Enkele halfverharde voetpaden. Ook komt er een breed voetpad van asfalt tussen het geluidsscherm en de bebouwing.
 • Bomen, het overige groen en openbare verlichting.                          wadi elders in De Hoef                     
  Zie ook fotoalbum van De-Hoef Noord                                                                

Geplaatst op: Maandag 13 september 2021

Tags

De Hoef

Tags

Nieuws