Buurtpreventie

Buurtpreventie is door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in de buurt.
Je kunt het onder meer doen door een buurtwhatsapp op te zetten. Deelnemers doen op vrijwillige basis mee. In onze wijk is er buurtpreventie in de Bisschop Bekkerslaan en de Componistenbuurt. Buren die meedoen zijn herkenbaar aan een sticker op het raam.

Vaak spreken de bewoners af zich aan bepaalde regels te houden. Hiermee kunnen ze ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groepen en gebruik maken van de buurtpreventie App zoals de bedoeling is.


Geplaatst op: Woensdag 03 november 2021

Tags

Nieuws