Speelveldje 'Elschot/Leeuw'

In de wijk Molenhoek ligt  op de hoek Willem Elsschotlaan en Van der Leeuwstraat  een Speelveldje. Daar ligt een zandbak, een  betegeld pleintje om te kunnen basketballen. enkele speeltoestellen, betonnen tafeltennisplek en een bankje. Deze 'vergeten' hoek geeft een troosteloze aanblik. En dat in alle jaargetijden. De aanwezige bomen, struiken tonen een ‘wildgroei’ karakter.
In najaar 2013 is er een 1e initiatief van enkele wijkbewoners/omwonenden.
Het initiatief omhelst een revitalisatie van dit 'huidige speelveldje'
De wijkraad Molenhoek heeft dit initiatief omarmd en steunt daadwerkelijk de totstandkoming van een heuse werkgroep. Inmiddels is deze 'gegroeid’ tot 6 actieve personen. Via actieve contacten met de Gemeente zijn er diverse zaken beschikbaar gesteld. Enkele diensten van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch helpen in deze fase mee. De 'Werkgroep Beweegveldje' beschikt nu over 'tekeningen, plattegronden' zowel op papier als digitaal. Daartoe is er een plan van aanpak gemaakt en er komt op korte termijn een 'enquête' onder de direct 'omwonenden' van dit veldje. De uitslag van de enquête zal maatgevend zijn voor het maken van een ontwerpplan. Daarna dient te worden opgesteld een financieel plan om dit goed gefundeerd te kunnen onderbouwen.
De Enquête
Onlangs hebben wij als Werkgroep  u reeds geïnformeerd over het initiatief van een aantal bewoners van de wijk Molenhoek en een 2-tal leden van de Wijkraad, tevens wijkbewoners, om het speeltuintje aan de Van der Leeuwstraat te veranderen/herzien. Doel hierbij is het veilig en plezierig spelen voor kinderen (en ouderen) in de Molenhoek te verbeteren (samen spelen, samen ontmoeten).
Belangrijk voor de planning van de inrichting van de speeltuin/beweeg plek zijn de wensen/ideeën van de bewoners. Vandaar dat wij u willen vragen om de enquête- vragenlijst in te vullen. De werkgroep waardeert het zeer als u deze lijst zou willen invullen.

Voor meer details, aanvullende gegevens, inhoud van het enquete-formulier, verwijzen we u graag naar de als download vermelde bijlage, in het overzicht op de onderzijde van deze pagina.