Het landgoed Coudewater

  

Zie ook: het Landgoed Coudewater
Voor er nieuwe huizen komen op het landgoed moet er eerst oude gebouwen gesloopt worden. Zie hier een indruk van de sloop van 9 januari 2021.
Plan 2 De zorgen gaan over een aantal onderwerpen; blijft het landgoed intact met zijn huidige monumentale gebouwen en een unieke flora en fauna en hoeveel woningen worden er gerealiseerd.

Er wordt, in het plan, gesproken over 406 woningen, te realiseren op het landgoed. Dit levert allerlei vragen op van; wat daarvan de effecten zullen zijn op het voorzieningenniveau van de wijk Maliskamp (verkeer, speelgelegenheid, veiligheid, school etc.). Over al deze vragen kon niemand enige duidelijkheid verschaffen. Daarnaast wordt in het Collegeakkoord van de gemeente gesproken over; “Coudewater als inbreidingslocatie”, wat de onduidelijkheid alleen maar vergroot over het te bouwen aantal woningen. Daarnaast voelde de wijkraad zich buitenspel gezet omdat ze te laat zijn geïnformeerd en daarom geen reactie konden geven op de voorgenomen plannen.
De aanwezige gemeenteraadsleden werd gevraagd om hun mening hierover. Alle raadsleden waren het eens met het gegeven dat de wijkraad hier echt een rol in hoort te spelen en ‘Gewoon Gedreven’ en de ‘Bossche Groenen’ zullen tegen het aantal te bouwen woningen stemmen (zijn er teveel). De overige raadsleden lieten op dat punt niet het achterste van hun tong zien, hetgeen de stemming grimmiger maakte. Ook GGZ (huidige eigenaar van Coudewater) reageerde met de opmerking dat ze veel aandacht hebben voor de natuurhistorische waarde van het gebied en dat ze ook de wijkraad op tijd zullen informeren. Vanuit de zaal werd voorgesteld om toch betrokken te worden bij de beoordeling van de plannen van de ontwikkelaars voordat de 'gunning' plaatsvindt. Of men hier op ingaat bleef onduidelijk.

Foto’s