80+ groep

Op elke 2e dinsdag van de maand komen ’s-middags 80+ers bijeen. Begonnen met een klein groepje zijn we nu met 20 personen. Deelnemers zijn allemaal woonachtig in onze wijk Molenhoek. Vooral mensen die het soms bezwaarlijk vinden in de avond naar bijeenkomsten te gaan en die toch behoefte hebben om elkaar te ontmoeten, komen naar deze groep.
Tijdens deze bijeenkomsten delen mensen graag hun ervaringen 'over het leven van alle dag'  en geven elkaar ook support. Ook het uitwisselen van ervaringen rond het gebruik van hedendaagse informatiebronnen, veiligheid, reizen, overheidsmaatregelen en voorzieningen enz. worden gedeeld, al of niet onder leiding van een deskundige.
Soms verzorgt iemand uit eigen kring een inleiding of verhaalt over zijn hobby. Er is veel kennis en vakmanschap in de groep!
De middagen worden goed bezocht, al is dit in coronatijd wat minder en anders, omdat de maatregelen vanuit het RIVM binnen BijBomans worden gehanteerd.


Onze 80+ers gaan ook 'uit eten', steeds in een ander verzorgingshuis.
“Je kunt immers nooit weten …” Dat zijn zeer geslaagde uitstapjes.
De groep heeft 'vaste' gastvrouwen: de dames Mieke Janssen en Rineke Heinen.
Zij staan altijd voor ons klaar.
Interesse? Wil je graag deelnemen?
Neem dan contact op met Ton Vreeburg
tonfiet@hetnet.nl 
Foto's