Het wijk- en buurtbudget

Woensdag 13 december 2017

Het eerste jaar waarin gewerkt is met het wijkbudget, loopt ten einde.
Hier kunt u volgen welke aanvragen een positief advies hebben gekregen.
De balans opmakend zien we dat van de € 17.660 die voor onze wijk beschikbaar was, zo'n € 4.877 is overgebleven. Dit gaat terug naar de gemeentekas.
Voor volgend jaar is er dus ruimte voor meer aanvragen!

De gelden die in onze wijk zijn toegekend, hebben deze verdeling gehad:
- € 5.120 is gegaan naar wijkoverstijgende, voor heel Rosmalen bedoelde sociale activiteiten
- € 2.990 is uitgegeven aan straat- en buurtactiviteiten in de wijk
- € 3.718 is bijgedragen aan de verhuiskosten van Bij Bomans
- €    935 is gegeven ter facilitering van activiteiten van Bij Bomans (koken, zingen, bridge, film)
- €   120  is besteed aan het plaatsen van waarschuwingspoppen ter verbetering van de veiligheid op de kruispunten van de Parkweg met de Sportlaan.