Bestedingen Wijk-en buurtbudget in 2017

budget

    17.660
  Inbreng in wijkoverstijgend budget 1.500  
 07-02 Sociale activiteit Hofgebouw      500  
 20-03 Eten Bij Bomans      408  
18-05 Straatfeest Blazoen       490  
 31-05 Straatfeest Parkweg       500  
 06-06 Straatfeest PC Hooftstraat     500  
   05-07 Jongeren Wipe Out Event    643
  Kerstwandeling     214  
  Straatfeest F. Timmermanslaan    500  
  Straatfeest Blazoen     405  
20-09 ROS Kabelkrant     215  
04-10 Zingen Bij Bomans     100  
  Verkeersmaatjes Parkweg     120  
  Bridgen Bij Bomans       75  
06-12 Film Bij Bomans     350  
  Verhuiskosten Bij Bomans  3.718  
  Kerst actie Diakonie     350  
  Ouderenmiddag Neie Clubke     300  
  Voetbalevenement jongeren     250  
  Overloop Sparrenburg en Maliskamp  1.650  
  totaal gebruikt 12.783  
  Over, dit bedrag gaat terug naar de gemeente   4.877


Stand van zaken wijkoverstijgend budget 2017

  ingebracht door 3 wijken   3.500
07-02 Rosmalends carnaval 1.000  
  kwisutbeter   250  
13-03 Hippe Happen Festival   750  
  Dansen HEVO/Soos Satisfaction     500    
07-06 SJV Kindervakantieweek     750  
  Openluchtmis Coudewater    250  
  Totaal gebruikt 3.500  


De gelden die in onze wijk zijn toegekend, hebben deze verdeling gehad:
- € 5.120 is gegaan naar wijkoverstijgende, voor heel Rosmalen bedoelde sociale activiteiten
- € 2.990 is uitgegeven aan straat- en buurtactiviteiten in de wijk
- € 3.718 is bijgedragen aan de verhuiskosten van Bij Bomans
- €    935 is gegeven ter facilitering van activiteiten van Bij Bomans (koken, zingen, bridge, film)
- €   120  is besteed aan het plaatsen van waarschuwingspoppen ter verbetering van de veiligheid op de kruispunten van de Parkweg met de Sportlaan.

Bestedingen heel Rosmalen Zuid in 2017