Wilhelmus

Tekst van het Wilhelmus

[1e couplet]

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

complete tekst en oorspronkelijke tekst

Alternatieve tekst:

De versie van Hilda Renardel de Lavalette:


Wilhelmus van Nassaue
De Vader van ons land
Symbool van het vertrouwen
In onze vaste band
Met allen die hier leven
In vrijheid en in recht
Moog' dit ons altijd zijn gegeven
Zoals ons is toegezegd.