Statuten en Oprichtingsakte KvK

De Wijkraad Molenhoek is een stichting, die is opgericht in 2001, heeft een Dagelijks Bestuur (DB): voorzitter, secretaris, penningmeester en een Algemeen Bestuur (AB). Dit DA wordt ondersteund door leden van diverse werkgroepen.
Bij de oprichting zijn statuten opgesteld en notarieel bekrachtigd.
De Stichting Wijkraad Molenhoek is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 17132423