Prikbord

Brigitta-bijeenkomst dinsdag 18 februari a.s.

BijBomans

Hierbij nodigen wij u uit voor onze volgende bijeenkomst op 18 februari 2020. Anders dan in onze vooraankondiging en onze folder komt niet plebaan Vincent Blom (i.v.m het herstellen van zijn ziekte), maar de heer Ad de Keijzer.
Eerder heeft hij een avond over de Matteus Passie verzorgt voor een van onze bijeenkomsten.

Ad de Keyzer is theoloog en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Ad de Keyzer is ook musicus en componist. In deze hoedanigheid werkt hij samen met Kees Waaijman (karmeliet) aan het langlopende project om de psalmen opnieuw te vertalen en op muziek te zetten met het oog op de liturgische praktijk. Zij gaan terug naar de oorspronkelijke Hebreeuwse teksten van de psalmen. Dhr. Waaijman zorgt voor de vertaling, dhr. de Keyzer componeert. Dit project is inmiddels hun levenswerk dat steeds nieuwe uitgaven oplevert. Uiteindelijk vormen deze uitgaven de basis voor een nieuwe vorm van Getijdengebed. Dhr. de Keyzer zal een inleiding geven op dit project.

Vanaf 19:30 staan de koffie en de thee voor u klaar.
Om 20:00 uur begint de lezing. Adres: Oude Baan 1, in Rosmalen, ingang onder de Toren.

Om deze lezingen in de toekomst te kunnen blijven organiseren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage.

Tot 18 februari, werkgroep Birgitta Bijeenkomsten.