Resultaat luchtmeetonderzoek 2022

De luchtkwaliteit komt overeen met vergelijkbare woonomgevingen in Brabant.
De waardes van alle stoffen blijven binnen de normen van de Wet milieubeheer.
Maar aan de advieswaarden van de Wereld Gezondheidsraad wordt niet helemaal voldaan.
In Rosmalen werd o.a. onderzocht wat de invloed van de A59 is op fijnstof in de woonwijk. Dat was een verzoek vanuit de bewonersgroep A59-Oost.

Waar de luchtkwaliteit dus voldoet aan de wettelijke normen, geldt dat niet voor de advieswaarden van de Wereld Gezondheidsraad.
Zowel de concentratie stikstofdioxide en kleinere deeltjes fijnstof voldoen niet aan die waarden. Dat geldt wel voor de concentratie fijnstof. Ook werden vluchtige organische stoffen gemeten, maar dat bleef allemaal ruim binnen de wettelijke waarde blijkt uit het  Rapport van de Omgevingsdienst en het Rapport van een HAS student over fijnstof.