Vogelnestkasten

Werkgroep Groen van de wijk Molenhoek rond succesvol initiatief over nestkasten in de wijk af.

In november was het zover. 29 Wijkbewoners, die een  vogelnestkastje hadden geadopteerd, kwamen op 5   november hun kastjes bij “BijBomans” ophalen met het doel deze in hun tuin te gaan ophangen. En op 25 november werd   een begin gemaakt met het ophangen van een twintigtal  vogelnestkasten, verspreid door de wijk, door mensen van Vogelbescherming Nederland. Dit in aanwezigheid van enkele enthousiaste leden van de Werkgroep Openbare Ruimte en Groen, de initiatiefnemer van dit plan. 

Onder het motto “Meer leven in de wijk” zijn de voorbije maanden twee acties succesvol afgerond. Als eerste het ophangen van een tiental vleermuiskasten, geschonken door het Project Natuur in de wijk, een project dat onder meer gesteund wordt door de provincie en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. En in de afgelopen maand het verspreiden en ophangen van vogelnestkasten in de wijk. In de afgelopen jaren zijn zowel door individuele als door groepjes deelnemers aan de Landelijke Zwerfafvaldag de tegemoetkomingen van de gemeente voor het opruimen van zwerfaval in een apart potje gestort. Na overleg in de werkgroep is besloten deze gelden te besteden aan het ophangen van vogelnestkasten in de wijk. Nadat Rien van der Steen (Vogelbescherming Nederland) op verzoek een quick-scan had gemaakt van vogels die wel enige ondersteuning kunnen gebruiken in onze wijk (zoals gier- en huiszwaluw, zwarte roodstaart, huismus en bosuil), is er gezocht naar geschikte locaties in de openbare ruimte. Na inventarisatie is vervolgens een aantal plekken geselecteerd.  Aangezien de mogelijkheden toch beperkt waren, is tevens aan de wijkbewoners de gelegenheid geboden om een vogelnestkastje te adopteren. Liefst 29 wijkbewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Op zaterdagmorgen 5 november konden ze hun kastje ophalen en, indien nodig, enige uitleg krijgen over waar en hoe deze op te hangen.

            

Het enthousiasme en betrokkenheid van de deelnemers was groot. Op de eerste foto hierboven deelt Anita Vervenne (rechts op de voorgrond en een van de leden van de werkgroep), vogelnestkastjes uit aan wijkbewoners en geeft een toelichting. Op de tweede foto toont een wijkbewoonster enthousiast haar zojuist verkregen vogelnestkastje.

3 Weken later werd een begin gemaakt met het ophangen van de vogelnestkastjes in de openbare ruimte in de Wijk Molenhoek. Gierzwaluwkasten, roodstaartkasten, huiszwaluwkasten, mussenkasten en bosuilkasten werden op 25 november door Rien van der Steen en twee vrijwilligers van IVN opgehangen aan gebouwen en bomen, in verschillende delen in de wijk. In totaal 12 stuks.

Een hele klus, gezien de grootte en zwaarte van diverse nestkasten en de plekken waar ze moesten worden bevestigd. Op 27 december werden nog eens 8 kasten opgehangen. Onderstaande foto’s geven een beeld van het ophangen van de kasten aan bomen en gebouwen.

           

Hiermee is het project “Meer leven in de wijk” voorlopig afgerond. We kijken nu uit naar de “nieuwe bewoners”. En ondertussen denkt de werkgroep Openbare Ruimte & Groen van de wijk Molenhoek na over nieuwe initiatieven.

Tags

Vogels