Wijkraad vergaderde met vrijwilligers

Donderdag 14 december 2017

In een bijeenkomst van het bestuur van de wijkraad met vrijwilligers werd teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar 2018. In de powerpoint presentatie ziet u puntsgewijs wat er aan de orde kwam.