Werkgroep infra op de rails

De nieuwe werkgroep Infra is gestart op zaterdag 23 oktober.
Op de zonnige open dag BijBomans op 9 oktober wist Hendrik-Jan Melissen, voorzitter van de Werkgroep Groen, drie mensen te interesseren voor de Werkgroep Infra. Infra is de verzamelnaam voor verkeer, parkeren, wegen, straten, fietspaden, verlichting en riolering. Dat is een breed  pakket dat voor alle bewoners van onze wijk van belang is.

Hendrik-Jan Melissen van de werkgroep Groen leidde de eerste werkgroep-bijeenkomst. We maakten onderling kennis en we maakten plannen voor de aanpak van enkele recent gemelde knelpunten. De volgende vergadering is met de verkeerskundige van de gemeente. Want goede communicatie tussen de werkgroep en de gemeente is uiterst belangrijk.

De werkgroep bestaat nu nog uit 3 leden: Rob Thieme, Francien Tiebosch en Jan Knol. We streven naar een verdubbeling van de groepsgrootte om met voldoende power mooie resultaten te kunnen bereiken.

Rob heeft het voorzitterschap op zich genomen en komt dus in het bestuur van de Wijkraad
De jonge werkgroep wil Hendrik-Jan bedanken voor het vele voorwerk dat hij heeft verzet. En dat terwijl hij ook nog zijn geliefde werkgroep Groen aanstuurde. Chapeau! 


Geplaatst op: Maandag 25 oktober 2021

Tags

Nieuws