Veiligheidsmonitor 2018

Rosmalen zuid is één van de meest veilige wijken van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De veiligheidsindex is ten opzichte van 2015 opnieuw verbeterd. De veiligheidsindex bedraagt 35; hiermee is de veiligheidssituatie van de wijk ‘sterk’. Ten opzichte van twee jaar geleden werden er door de politie minder auto-inbraken en vernielingen geregistreerd. Daarnaast geven minder respondenten aan dat er in hun buurt vaak sprake is van auto-inbraken, vernielingen en overlast van groepen jongeren. Ook verbeterde de veiligheidsgevoelens van respondenten uit Rosmalen zuid. Het aantal respondenten dat zich vaak onveilig voelt in de buurt daalde tussen 2015 en 2017 van 3% naar 0% en het rapportcijfer voor de veiligheid steeg in dezelfde periode van een 7,3 naar een 7,6.
Rosmalen zuid telt drie woonbuurten: Maliskamp oost, Sparrenburg en Molenhoek. Als we inzoomen op de veiligheidssituatie van de afzonderlijke buurten dan zien we dat de veiligheidssituatie van al deze buurten ‘sterk’ is.

Woninginbraak

Sinds 2015 zijn er weinig ontwikkelingen op het gebied van woninginbraak. Er zijn elk jaar ongeveer 5 woninginbraken per 1.000 woningen. Ongeveer 7%
van de respondenten geeft aan dat woninginbraak vaak voorkomt in hun buurt. In 2017 waren relatief de meeste inbraken in Maliskamp oost. Ook geven de respondenten uit deze buurt vaker dan de rest van de wijk aan dat woning-inbraken vaak voorkomen in hun buurt.

Voertuigcriminaliteit

Het aantal diefstallen uit en vanaf auto’s is sinds 2015 meer dan gehalveerd; van 9,1 naar 3,7 diefstallen per 1.000 inwoners. Dit zien we ook terug in de beleving; in 2017 geeft vrijwel niemand aan dat diefstal UIT auto’s vaak voorkomt in hun buurt. Volgens 2% komen beschadigingen aan en diefstallen vanaf auto’s vaak voor in hun buurt.
Het aantal fietsendiefsstallen dat bij de politie is gemeld is ten opzichte van 2015 hetzelfde gebleven. Wel geven meer respondenten aan dat fietsendiefstal vaak voorkomt in hun buurt. Dit is tussen 2013 en 2017 gestegen van 1% naar 5%. Dit is wel nog steeds lager dan gemiddeld in de gemeente.

Fysieke verloedering
Sinds 2013 geven minder respondenten aan dat rommel op straat, hondenpoep en vernielingen vaak voorkomen in hun buurt. Hierdoor wordt er steeds minder fysieke verloedering gemeten. In 2013 was de score voor fysieke verloedering in Rosmalen zuid nog 3,4. Dit verbeterde in 2015 naar een 3,1 en in 2017 naar een 2,1.

Aan de respondenten is gevraagd welke veiligheidsproblemen in hun buurt met voorrang moeten worden aangepakt. De top 3 voor Rosmalen zuid:
1. Inbraak in woningen (26%)
2. Verkeer (te hard rijden, parkeeroverlast, gevaar
lijke situaties) (12%)
3. Beschadiging aan auto’s en diefstal vanaf auto’s
 (10%)

Lees de hele veiligheidsmonitor

Lees meer over veiligheid in huis en  valpreventie of projecten voor sociale veiligheid


Geplaatst op: Maandag 25 juni 2018

Tags

Nieuws