Update Coudewater

Maandag 10 december 2018

25-01-2019
Reactie van Vrienden van het Landgoed Coudewater

10-01-2019
GGZ Oost Brabant verkoopt Landgoed Coudewater aan Van Wanrooij Projectontwikkeling BV uit Geffen. De overdracht van het landgoed bij de notaris is in april.

"Na een intensief en zorgvuldig traject zijn partijen gekomen tot het moment waarop de verkoop van Coudewater binnen enkele maanden een feit is", laat GGZ Oost Brabant in een persbericht weten. GGZ Oost Brabant zegt zich als eigenaar steeds verantwoordelijk te hebben gevoeld om het terrein een kwalitatief goede invulling te geven. Samen met de gemeente Den Bosch zijn daar in de structuurvisie de kaders voor aangegeven.

Bestuurders Oscar Dekker en Fred Pijls: “Wij zijn ervan overtuigd in Van Wanrooij Projectontwikkeling BV een partij te hebben gevonden die conform die kaders het landgoed een duurzame toekomst kan garanderen met respect voor landschap, historie en groen.”.

“We danken GGZ Oost Brabant voor het in Van Wanrooij Projectontwikkeling gestelde vertrouwen”, zegt directeur Van Wanrooij Projectontwikkeling Clemie van Wanrooij. We zien met elkaar én met “Hart voor Coudewater” uit naar een duurzame toekomstgerichte ontwikkeling die zal mogen leiden tot een hoogwaardig landschap waar wonen, werken en recreatie hand in hand gaan. Wij gaan in de komende weken eerst met de gemeente ’s-Hertogenbosch in overleg over de wijze waarop we de verdere planontwikkeling
en de participatie daarbij van belanghebbenden vorm gaan geven”, aldus Van Wanrooij.
bron: DTV Den Bosch

27 september 2018
Na de openbare wijkvergadering van 26 juni  heeft de wijkraad Maliskamp een brief aan Ggz Oost Brabant opgesteld met aandachtspunten voor de herontwikkeling van Coudewater. (zie ook: Coudewater gaat op de schop) Dit heeft geleid tot een gesprek op 18 september.

 
Ggz Oost Brabant heeft in dat gesprek nadere informatie gegeven over de stappen die in de zomer zijn gezet in het selecteren van een geschikte ontwikkelaar. Tot 6 juli hadden partijen gelegenheid hun plannen in te dienen, waar zes partijen gebruik van hebben gemaakt. De Ggz is nu bezig met de beoordeling van deze plannen en voert gesprekken met de partijen. Dat gaat in verschillende stappen, waarbij financiële en kwaliteitsaspecten aandacht krijgen. Daarbij wordt het verslag van de openbare wijkraadvergadering van 26 juni en de brief van 5 juli van de wijkraad onder de aandacht gebracht van de partijen die een plan hebben ingediend. Hun is ook gevraagd aan te geven hoe zij de afstemming met de omgeving (waaronder de wijk Maliskamp) in het proces willen vormgeven.

Het gehele selectieproces duurt naar verwachting nog enkele maanden. Ggz en wijkraad onderhouden tussentijds contact daarover en voeren op woensdag 28 november weer een gesprek.

Ook over de bestemmingsplanprocedure zal afstemming met de omgeving (waaronder wijkraad Maliskamp) en de gemeente plaats vinden. Deze afstemming betreft ook het tijdelijke beheer van de locatie nadat GGZ Oost Brabant deze overgedragen heeft.

Bron: overgenomen van site wijkraad Maliskamp

Tags

Coudewater

Tags

Nieuws