Grootse plannen op Coudewater?

                     Coudewater  gaat 'op de schop'Laatste nieuws

Het Landgoed Coudewater is eigendom van de GGZ Oost-Brabant en deze GGZ is samen met de Gemeente 's-Hertogenbosch bezig het  via een aanbestedingsprocedure te verkopen aan een of meerdere projectontwikkelaars.

Het Landgoed Coudewater is daarvoor verdeeld in 3 deelgebieden:

  • de Boszone, ten noorden van de Peter de Gorterstraat;
  • het Kampenlandschap ten zuidwesten van de Peter de Gorterstraat;
  • het Historisch Landschap Coudewater ten zuidoosten van de Peter de Gorterstraat.

Er zijn vier planonderdelen gemaakt. Planonderdeel  een tot en met  drie gaan over het Historisch Landgoed en planonderdeel vier over het Kampenlandschap en heet 'Golfbaan en Erven'. Binnen planonderdeel vier valt de bouw van Erf 1 en Erf 2, een 20 tot 25 tal woningen aan de Peter de Gorterstraat.
Planonderdeel vier (golfbaan en erven)  is nu onderwerp in de Gemeenteraad. Later volgt eenzelfde procedure over een bestemmingsplan voor de rest van Landgoed Coudewater (plan 1 t/m 3 : het Historisch Landgoed Coudewater).

Op maandag 25 juni 2018 was er een informatieavond, door de gemeente georganiseerd, op Coudewater om belangstellenden (o.a. buren, omwonenden en mensen uit Maliskamp en Molenhoek) kennis te laten maken met het voorgenomen plan. Er was uitvoerige informatie beschikbaar o.a. over de golfbaan en er konden vragen worden gesteld. Over het algemeen werd er, door aanwezigen, positief gereageerd, waarschijnlijk ook door de aandacht die behoud en herstel van de natuur kreeg in de plannen
Informatiebijeenkomst in Ma;iskamp
Heel anders was de sfeer tijdens een bijeenkomst op dinsdag 26 juni 2018 in Het Trefpunt, Maliskamp. De wijkraad Maliskamp had  daar een informatiebijeenkomst georganiseerd. Mensen van de gemeente, Coudewater (GGZ) en een zestal raadsleden waren aanwezig om vragen te beantwoorden en in debat te gaan met elkaar. De zorgen van mensen waren sterk voelbaar en soms werd de stemming zelfs grimmig. Er waren te weinig stoelen om iedereen een zitplaats te geven. Lees verder

Wilma van Creij heeft een werkgroep gestart om het landgoed Coudewater in zijn huidige staat en functie te behouden.

De wijkraad Molenhoek zal de ontwikkeling nauwgezet volgen en u op de hoogte houden.
Officiële bekendmaking van de plannen kunt u hier lezen.
Informatie van Wijkraad Maliskamp zie ook bij hieronder downloads: Vragen en antwoorden...

Reactie van De Bossche Groenen op de Openbare vergadering van Wijkraad Maliskamp 26-06-2018.

 

 

 

Tags

Coudewater