Grootse plannen op Coudewater?

                     Coudewater  gaat “op de schop”.
De GGZ Oost-Brabant onderhandelt met een aantal vastgoedontwikkelaars om he landgoed Coudewater van de hand te doen.
Daarvoor zijn twee plannen gemaakt, die als voorontwerp bestemmingsplanwijziging, ingediend zijn bij de gemeente om deze in procedure te brengen. De gemeenteraad heeft deze procedure al goedgekeurd.
Plan 1. De Golfbaan
Op maandag 25 juni 2018 was er een informatieavond, door de gemeente georganiseerd, op Coudewater om belangstellenden (o.a. buren, omwonenden en mensen uit Maliskamp en Molenhoek) kennis te laten maken met het voorgenomen plan. Er was uitvoerige informatie beschikbaar o.a. over de golfbaan en er konden vragen worden gesteld. Over het algemeen werd er, door aanwezigen, positief gereageerd, waarschijnlijk ook door de aandacht die behoud en herstel van de natuur kreeg in de plannen
Plan 2. Het landgoed Coudewater
Heel anders was de sfeer tijdens een bijeenkomst op dinsdag 26 juni 2018 in Het Trefpunt, Maliskamp. Waar De wijkraad Maliskamp had  informatiebijeenkomst georganiseerd. Mensen van de gemeente, Coudewater (GGZ) en een zestal raadsleden waren aanwezig om vragen te beantwoorden en in debat te gaan met elkaar. De zorgen van mensen waren sterk voelbaar en soms werd de stemming zelfs grimmig. Er waren te weinig stoelen om iedereen een zitplaats te geven. Lees verder

Wilma van Creij heeft een werkgroep gestart om het landgoed Coudewater in zijn huidige staat en functie te behouden.

De wijkraad Molenhoek zal de ontwikkeling nauwgezet volgen en u op de hoogte houden.
Officiële bekendmaking van de plannen kunt u hier lezen.
Informatie van Wijkraad Maliskamp zie ook bij hieronder downloads: Vragen en antwoorden...

Reactie van De Bossche Groenen op de Openbare vergadering van Wijkraad Maliskamp 26-06-2018.

 

 

 

Tags

Coudewater