Open Dag BijBomans zaterdag 29 september

Zaterdag 29 september van 11.00 tot 14.00 houdt BijBomans, het ontmoetingscentrum van Molenhoek, open huis. Bewoners van de Molenhoek kunnen dan kennismaken met bestuursleden van de Wijkraad en vrijwilligers van BijBomans.

BijBomans is het ontmoetingscentrum van de wijk Molenhoek. Wijkbewoners kunnen hier bijvoorbeeld de koffieochtend of de kaartmiddag op maandag of de open inloop op donderdagmiddag bezoeken of deel-nemen aan activiteiten als zingen, schilderen, bridgen, lezen of bloemschikken.
Verder zijn er maandelijks filmavonden en lezingen en heeft BijBomans een fiets- en een wandelgroep.
Wijkbewoners kunnen ook zelf initiatieven nemen om een activiteit binnen BijBomans op te zetten. Zo heeft een groep ouderen van 80+ een eigen groep opgericht om thema’s te bespreken en elkaar te helpen.

BijBomans is drie jaar geleden op initiatief van de Wijkraad Molenhoek opgericht.
Sinds een jaar is BijBomans gehuisvest in een schoolwoning van Kindcentrum
De Troubadour aan de Mozartlaan 13.

Binnenprogramma van 29 september
  • De coördinatoren van de verschillende activiteiten en de gastmensen van BijBomans geven informatie over de lopende activiteiten. Suggesties voor nieuwe initiatieven of activiteiten zijn van harte welkom.
  • De bestuursleden van de Wijkraad zijn aanwezig om vragen over de Wijkraad en haar activiteiten te beantwoorden
  • Om 14.00 uur sluit de zanggroep van BijBomans het programma af met een gezellig optreden. Meezingen mag..
     

Buitenprogramma van 29 september

  • De Seniorenraad ’s-Hertogenbosch richt voor aan de straat BijBomans een stand in waar een ouderenadviseur van de HEVO en medewerkers van het Wijkplein, Divers en de GGD vragen op het gebied van zorg en welzijn kunnen beantwoorden. Bestuursleden van de Seniorenraad interviewen bezoekers over hun woonsituatie.
  • De gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt een stand over watervriendelijke tuinen. Adviseurs van de gemeente kunnen vragen over vergroening van tuinen en daken beantwoorden. Hiervoor brengt de gemeente een mobiel groen dak en een bakfiets met plantjes mee.

Geplaatst op: Woensdag 05 september 2018

Tags

Open dag

Tags

Nieuws