Omgevingsvisie Rosmalen-Zuid

De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie omdat in oktober 2022 of januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in gaat. De omgevingsvisie is een strategische en lange termijnvisie op de fysieke leefomgeving (tot 2030). Het is een visie per wijk. Belangrijke thema’s  zijn wonen en leven, verkeer en mobiliteit, veiligheid en gezondheid, economie, energie en klimaatadaptatie.
Gebiedsvisies vormen de globale kaders voor de toekomstige ontwikkeling van een wijk.

Wat maakt nu een wijk aantrekkelijk? Welke factoren bepalen of bewoners tevreden zijn met hun woonomgeving? Er wordt naar veel factoren gekeken.
Ook zijn de burgers van de wijken betrokken. Uit elke wijk hebben een aantal bewoners een vragenlijst ingevuld. De vragen waren afgestemd op de bovenstaande thema's. Daarnaast is er op 11 januari een digitale bijeenkomst gehouden over veiligheid. Lees hier de samenvatting van de avond.
Bekijk de resultaten van Rosmalen-Zuid wat betreft de omgevingsvisie: wat wil de wijk behouden en wat verbeteren.
De belangrijkste onderwerpen richting de toekomst voor onze wijk die uit het onderzoek kwamen zijn: Leefbaarheid, Verkeer en Natuur/Groen.


Geplaatst op: Dinsdag 01 februari 2022

Tags

Nieuws