Bomen in de Chopin en Debussylaan

Een 3-tal wijkbewoners zijn een werkgroep aan het formeren die zich, i.s.m. met de gemeente, gaan buigen over een plan m.b.t.de ‘herinrichting bomen’ aan de Debussy- en Chopinlaan.
Het doel van de werkgroep is om de gemeente binnen afzienbare tijd in actie te laten komen, zodat lege plekken opgevuld worden en onze buurt groen blijft, voordat de andere (zieke) kastanjes ook gerooid moeten worden. Dit mede gezien de tijd die nodig is voor bomen om weer vol te worden.
Wat er aan voorafging
In 2015 zijn in de genoemde lanen een aantal zieke kastanjebomen gekapt.
Er is toen contact geweest met de gemeente; omwonenden mochten toen hun wensen kenbaar maken m.b.t. herplanting van nieuwe bomen, die waarschijnlijk dat jaar geplant zouden worden.
Inmiddels zijn de plannen van de gemeente gewijzigd. Van herplanting is vooralsnog afgezien, omdat men eerst het ziekteverloop (en de kans op kappen) van meer bomen wilde afwachten. De afgelopen 2 jaar is er nog één boom gekapt. Voorlopig worden er verder geen kastanjes gerooid. De bestaande bomen zijn wel ziek, maar verkeren -nog- niet in de zogeheten fatale fase. 


Geplaatst op: Vrijdag 27 april 2018

Tags

Bomen

Tags

Nieuws