Inwoners missen hun sociale contacten het meest

Corona raakt ons hard in ons dagelijks leven. De maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn groot. Desondanks weet het merendeel van de inwoners zich – met of zonder hulp - goed te redden. Dit blijkt uit onderzoek dat recent onder de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is gehouden.

Het college vindt het fijn dat zo veel inwoners aan het onderzoek hebben meegedaan. Het onderzoek geeft nog beter inzicht hoe het in deze moeilijke tijd met onze inwoners gaat. Dit geeft de mogelijkheid waar nodig op thema’s extra aandacht te geven.

Onderzoek corona                                                                       Laatste nieuws corona

Veel inwoners (85%) missen hun sociale contacten. Ruim een derde geeft aan zich eenzamer te voelen dan vóór 27 februari (de eerste coronabesmetting in Nederland). Dit geldt vooral voor jongeren, alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Wethouder Van Olden (eenzaamheid): “De sociale onthouding raakt sommige inwoners meer dan andere, dat blijkt ook uit dit onderzoek. Laten we oog houden voor elkaar. Misschien kan je wat doen voor iemand anders. Denk dan ook aan mensen die je niet kent, maar wel bij je in de buurt wonen. Misschien kan je die eens bellen of een kaartje door de bus doen.”

Zorgen

Ruim de helft geeft aan zich bezorgd te voelen door de huidige situatie. Als gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid met hun leven, geeft men een 6,8. Meer dan de helft geeft aan dat zij op dit moment minder tevreden zijn met hun leven dan vóór 27 februari.

De meeste zorgen maken inwoners zichover de economische gevolgen van de crisis. Dit geldt voor ruim de helft. Eén op de drie mensen maakt zich veel zorgen over de zorg en hulp in ziekenhuizen. Een kwart van de zorgen van mensen gaan over een kwetsbaar persoon in hun omgeving , of over  dat anderen de adviezen rondom corona niet opvolgen.

Positieve gevolgen

Er worden ook positieve gevolgen ervaren.  De meerderheid van de inwoners geeft aan dat zij de schonere lucht en de initiatieven die ontstaan zijn om anderen te helpen als positief ervaren. Ook noemt ongeveer een derde als positief: tijd van bezinning, minder files en meer tijd voor klussen in huis en/of tuin. Daarnaast zijn bijna twee op de vijf de afgelopen weken nieuwe activiteiten gaan doen die zij voorheen niet deden. Zo doet ongeveer één op de vijf meer digitaal, of  op sportief gebied nieuwe activiteiten.

Maak ons wijzerTips en adviezen

Inwoners konden de gemeente tips en adviezen geven. Veel tips gingen over communicatie. Mensen vinden het belangrijk dat de gemeente over de situatie in ’s-Hertogenbosch communiceert. Deze informatie is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/corona. We delen ook veel informatie via sociale media en de gemeentepagina’s in de Bossche Omroep.

Een andere veelgehoorde tip was: zorg dat er goed gehandhaafd wordt. Stadstoezicht van de gemeente en politie zijn hier iedere dag mee bezig. Burgemeester Mikkers: “De sociale onthouding is niet makkelijk. Inwoners volgen de maatregelen over het algemeen erg goed op. Sommige vinden het lastig en gaan toch in groepjes bij elkaar staan. Dat mag niet. We kennen de hotspots en die houden we extra in de gaten. Dat is iets anders dan er 24 uur per dag kunnen staan. We vragen inwoners ook alert te zijn en waar nodig melding te maken.”

Onderzoek maatschappelijke impact coronavirus

Het onderzoek is uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch van 3 tot 13 april. Het is  uitgezet onder het digipanel en jongerenpanel van de gemeente. Daarnaast zijn inwoners via o.a. sociale media en de Bossche Omroep uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. Veel inwoners (bijna 5.780) hebben de vragenlijst ingevuld.

 


Geplaatst op: Vrijdag 24 april 2020

Tags

Corona

Tags

Nieuws