Eten BijBomans 5 november 2019

Je kunt je weer aanmelden voor het Gastendiner van 5 november 2019 via etenbijbomans@wijkmolenhoek.nl  met vermelding van uw telefoonnummer en als je je voor het eerst aanmeld ook je adres. De inschrijfperiode sluit op 26 oktober. Je adres hebben we nodig omdat blijkt dat er ook van buiten de wijk steeds grotere belangstelling is en de Gastendiners bedoeld zijn voor wijkbewoners van Molenhoek. Jammer voor belangstellenden van buiten de wijk, maar het blijkt nodig om de wachtlijst te kunnen blijven beheersen.

Diegene die echt niet beschikken over internet en/of e-mail of daarbij geen enkele hulp van familie of vrienden kunnen krijgen, kunnen zich aanmelden bij André Timmermans 06-17946995. Ook voor nadere informatie over de Kookgroep kun je bij hem terecht.

Verder was de maaltijd van 1 oktober weer voortreffelijk, gezien de reacties van de gasten met een spontaan applaus voor het Kookteam en met name de kok.

Deze keer hadden we de wijkmanager van Rosmalen, Nuland en Vinkel, Rutger Janssens, als speciale gast op bezoek. Hij was al bijna bij alle werkgroepen en activiteiten van de Wijkraad Molenhoek op bezoek geweest en nu ook bij de Kookgroep Eten BijBomans.

Hij genoot zichtbaar van de gezellig en volop keuvelende gasten en samen met hen van een erg smaakvol diner. Verder was hij zeer aangenaam verrast door de sfeervolle aankleding van de tafels en het paviljoen. En niet in het minst van de gratis verkregen bloemen en in het bijzonder door de weer fijntjes opgemaakte bloemstukjes. Ook heeft hij gebruik gemaakt om onze gasten wat te vertellen over wat een wijkmanager allemaal kan doen en betekenen voor buurten en wijken. Onze gasten luisterden bijna ademloos en gaven hem een warm applaus.

Kookgroep Eten BijBomans.

 


Geplaatst op: Zaterdag 19 oktober 2019

Tags

Koken

Tags

Nieuws