Burendag 'Samen in de wijk'

Op 24 september is het Nationale Burendag! De wijkraad, met behulp van diverse werkgroepen, willen de samenhang tussen bewoners en daarmee de leefbaarheid in onze wijk bevorderen. Toch missen sommige straten in onze buurt samenhang. Kennen we elkaar wel? Weten we elkaar te vinden als dat nodig of fijn is? Inmiddels zijn er al wat BuurtBijen, ambassadeurs van een straat of klein gedeelte van de wijk. Mensen die extra aandacht geven aan mensen die het nodig hebben. Ook kan een BuurtBij het initiatief nemen om een leuke activiteit in een straat te organiseren met medebewoners bijvoorbeeld een borrel of een bbq. We proberen nog meer BuurtBijen te werven die dit handen en voeten gaan geven, om zó samen een klein netwerk in de wijk te vormen. Het zou mooi zijn als meer mensen zich willen aanmelden zodat elke buurt in onze wijk  een of meerdere  BuurtBijen heeft. Om elkaar beter te leren kennen en mensen enthousiast te maken om BuurtBij te worden, organiseren we op Burendag een gezellige middag voor de hele wijk, voor jong én oud.
Programma van de Burendag:
Om 14 uur is iedereen van harte welkom BijBomans.
We gaan daarna in 2 groepen wandelen (naar keuze)

  1. Wie meer wil weten over de architectuur en achtergronden van de Bossche School, kan meegaan met Ton Graus, specialist op dit gebied. Hij zal enthousiast vertellen over de vele Bossche School-huizen en gebouwen in onze wijk
  2. Een wandeling/speurtocht langs kunstobjecten in de wijk.

Degenen die niet kunnen of willen wandelen is er de mogelijkheid tot  bijpraten of kennismaken met elkaar BijBomans. Er zal een film worden getoond over de wijk. Natuurlijk is er ook koffie, thee of limonade met iets lekkers. Kinderen kunnen in die tussentijd boven een film kijken, een kleurplaat maken en daarna een leuke stoeptekening maken. Als de wandelaars terugkomen zullen we napraten onder het genot van een hapje en een drankje en rond 17 uur sluiten we de Burendag af!    Van harte welkom, en zegt het voort!    De bewonersgroep Samen in de wijk


Geplaatst op: Dinsdag 19 juli 2022

Tags

Burendag

Tags

Nieuws