Aanleg bouwweg gestart

Op 24-08-2020 is de aanleg van de tijdelijke bouwweg bij De Hoef gestart. Bezwaren tegen de bouwweg en gesprekken met omwonende hebben tot de volgende aanpassingen geleid:

  • De stalen rijplaten worden vervangen door een extra laag asfalt. Dit zal overlast zoals geluidshinder, trillingen en stof beperken;
  • De kruising met het fietspad De Hoef / Sportlaan wordt voorzien van extra attentieverhogende borden. De voorrangsregeling wordt omgedraaid ten gunste van het bouwverkeer. Daarbij plaatst de gemeente hekjes om de snelheid van fietsers te minderen;
  • Het tijdelijke looppad en eventuele bankjes positioneert de gemeente zo dicht als mogelijk tegen de bouwweg. Zo wordt de privacy van omliggende woningen zo veel mogelijk gewaarborgd;
  • De bouwweg wordt alleen gebruikt voor leveringen of voor zaken waarbij men vaak materieel/materiaal uit het voertuig moet halen. Luxe voertuigen of busjes die lang stilstaan en niet of weinig worden gebruikt, wordt via De Hoef afgewikkeld;
  • De gemeente voert een bouwkundige opname uit bij panden in de directe omgeving van de bouwweg. De bouwkundige staat van het pand wordt vastgesteld, om later eventuele schade door trillingen vast te kunnen stellen;
  • De bouwweg wordt voorzien van hoge bouwhekken (2 meter), onder andere vanwege de veiligheid van spelende kinderen en andere voetgangers.
    Fietspad langs de Deken van Roestellaan bij de Annenborch

Geplaatst op: Maandag 24 augustus 2020

Tags

Nieuws