Zwerfafvaldag met de Troubadour' 2014

Vrijdag 28 Maart 2014 Zwerfafval dag op De Troubadour.
Nestkastjes plaatsen i.s.m. de kinderen.


Leerlingen van groep 7 van de Troubadour houden op vrijdag 28 maart a.s. hun eigen Zwerafvaldag
De werkgroep Openbare Ruimte en Groen van de Wijkraad Molenhoek besloot onlangs om de gelden die nog beschikbaar waren van de Zwerafvaldag 2013 te gebruiken voor een project in de wijk.
In samenwerking met de leerkrachten van de Troubadour, Gemeente, Vogelbescherming en werkgroep Openbare Ruimte en Groen is dit mooie project tot stand gekomen.
Voor aanvang van het prikken van zwerfafval, zal dhr. Arjan van den Bosch van de Gemeente, afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte, de leerlingen uitgebreid informeren over het belang van het ruimen van zwerfafval en wat het weggooien/laten liggen van afval voor het milieu betekent.
'Proper Jetje', de mascotte van de Gemeente, zal ook van de partij zijn. Onder begeleiding van vrijwilligers zullen de leerlingen een aantal straten rond de school vrij maken van zwerfafval.
Als beloning zal een medewerker van de Gemeente allerlei vogelnestkastjes, een vleermuizenkast en een insectenhotel aan en rond de school ophangen.
Hierbij zal de stadsvogeladviseur dhr. Rien van der Steen, van de Vogelbescherming informatie geven over het belang van nestkastjes voor de vogels en de natuur.
We hopen er met zijn allen een mooie en leerzame dag voor de leerlingen van te maken.

Verslag vrijdag 28 Maart 2014
'Troubadour' Rosmalen Zwerfafval dag.

Op vrijdag 28 maart haalden ca. 50 kinderen van 'De Troubadour' Rosmalen ongeveer 40kg Zwerfafval op.
'Proper Jetje' en vele vrijwilligers van Wijkraad Molenhoek hielpen een handje mee.
Hoogtepunt was het als beloning ophangen van diverse vogelnestkastjes.
Voor indrukken en foto's van die dag verwijzen we u graag naar onze fotoserie hierover op onze website Rubriek' Fotoalbums en idem op onze Facebook pagina.


Geplaatst op: Vrijdag 03 oktober 2014

Tags

Nieuws