"Wat is gerealiseerd en wat speelt er nog in de wijk?" Openbare wijkavond op 6 juni.

Op 6 juni a.s. organiseert het bestuur van de wijkraad een openbare wijkavond. Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
In het eerste deel van de avond wil het bestuur samen met u stilstaan bij de positieve veranderingen die in de afgelopen jaren in de wijk zijn gerealiseerd en die de leefbaarheid hebben verbeterd. Hierbij zullen de revue passeren: de aanleg van het snelfietspad, van het Kanaalpark, de vernieuwing van het winkelcentrum, de nieuwe Annenborgh, de nieuwbouw op De Hoef en de Oude Baan, BijBomans. In het tweede deel komen de onderwerpen aan de orde die op dit moment actueel zijn, zoals de klankbordgroep voor het AZC, de geluidsoverlast door A2 en A59, de nieuwe wijk- en dorpsbudgetten.

Ook zal er aandacht zijn voor de bestuurswijziging.
Omdat Marc Deurloo gaat verhuizen uit de wijk, zal hij per 1 juli terug treden als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door de huidige secretaris Ad van Vark.
Als u ook wilt deelnemen aan het bestuur en belangstelling hebt voor de portefeuille secretaris, laat het dan op 6 juni weten.

De avond vindt plaats in BijBomans, van der Leeuwstraat 2. Inloop vanaf 19.30 uur, start is om 20.00 uur.


Geplaatst op: Maandag 23 mei 2016

Tags

Nieuws