Vuurwerkvrije straten

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft geen normale vuurwerkvrije zones. Dit zijn door de gemeente aangewezen gebieden waar het verboden is om vuurwerk af te steken. Mensen riskeren een boete wanneer zij dit tóch doen.

Je kunt wel een aanvraag doen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone berust op afspraken tussen bewoners van een straat. Door hun straat zelf vuurwerkvrij te verklaren, geven zij aan dat vuurwerk daar niet wenselijk is. De oproep aan iedereen die daar woont of gebruikt maakt van zo'n straat dient hier begrip en respect voor te hebben. Zo kunnen inwoners op hun eigen manier een zo feestelijk mogelijke jaarwisseling beleven.

Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

Je moet samen met omwonenden een aanvraag doen. Alle bewoners in de betreffende straat moeten vooraf akkoord zijn met de aanvraag van een vrijwillig knalverbod en dit bewijs moet je vooraf overleggen (handtekeningenlijst).

De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente en hulpverleningsinstanties. Hierbij hanteren ze verschillende criteria. Er  wordt o.a. gekeken naar veiligheidsaspecten en naar het effect van afsluiten van een weg/plek  voor verkeersdeelnemers. Ook welke impact dit heeft op de parate diensten. Je aanvraag kan op basis hiervan worden afgewezen.

De gemeente faciliteert alleen in hekken. Deze moet je zelf op de weg plaatsen en weer weghalen (hierbij geldt een tijdsspanne). Bijvoorbeeld  hekken plaatsen alleen tussen 21.00u- 01.00u.

Je moet zelf de vuurwerkvrije zone handhaven. Dit is geen taak voor politie of gemeente. Mocht je een aanvraag willen doen of heb je meer informatie nodig dan kun je mailen naar: r.gottmer@s-hertogenbosch.nl


Geplaatst op: Woensdag 11 december 2019

Tags

Vuurwerk

Tags

Nieuws