Voortgang voorbereidingen AZC op Coudewater

Voortgang voorbereidingen AZC op Coudewater

Op 20 april kwam de klankbordgroep die hierbij de gemeente, COA en GGZ adviseert, voor de 2e keer bijeen.

In dit overleg hebben 2 wijkbewoners en een  vertegenwoordiger van de Wijkraad Molenhoek zitting. Dit dan naast vertegenwoordigers van andere wijken, ondernemers, verenigingen en omwonenden.
De vertegenwoordigers namens Molenhoek zijn afgevaardigd vanuit een werkgroep waarin 5 wijkbewoners en 2 wijkraadleden zitting hebben. Pieter Kniknie is vanuit de Wijkraad Molenhoek voorzitter van deze werkgroep.

Thema’s die door deze groep zijn ingebracht zijn onder meer:
-sociale veiligheid en een advies om hier een formele audit op te doen
-verkeersveiligheid, in de Peter de Gorterstraat, de bocht van de Berlicumse weg, maar ook voor de voetgangers komende vanuit het toekomstige AZC
-het gebouw de Vonder niet bij het AZC te betrekken, omdat de Peter de Gorterstraat dan het AZC terrein doorkruist.

 


Geplaatst op: Woensdag 04 mei 2016

Tags

Nieuws