Informatieavond 'Tracéonderzoek Oostelijke Gemeentedelen' 2019

Maandag 11 november  2019 vanaf 19:30 tot 21:00 uur.
Dinsdag   12 november 2019 vanaf 19:30 tot 21:00 uur. 
 in Perron 3
 De woonwijk Groote Wielen gaat de komende jaren groeien en momenteel is de doorstroming van het verkeer op de A2 en A59 niet altijd voldoende. Rijkswaterstaat bereidt verbetermaatregelen aan de snelwegen voor, maar het effect daarvan zal pas op lange termijn zichtbaar zijn.

Momenteel staat de verkeerskundige bereikbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen van 's-Hertogenbosch (Rosmalen, Groote Wielen, Kruisstraat, Empel, Nuland en Vinkel) onder druk en er worden leefbaarheids- en verkeersveiligheids-problemen ervaren. Het voorkomen van verdere groei van de problemen is belangrijk.  

De gemeente ’s-Hertogenbosch voert daarom een onderzoek genaamd “Tracéonderzoek Oostelijke Gemeentedelen” uit naar maatregelen aan de weginfrastructuur die binnen de middellange termijn, ca. 5 à 7 jaar gerealiseerd kunnen zijn.  Dit gebeurt in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en belangengroepen.

Lees meer


Geplaatst op: Donderdag 14 november 2019

Tags

Verkeer

Tags

Nieuws