Samenstelling wijkraadbestuur

Het bestuur gaat er als volgt uitzien.
- Voorzitter:  Ad van Vark (tot juli 2018, daarna vacature)
- Secretaris:  Ingrid Nijskens
- Penningmeester: Kees Henkelman vertegenwoordigt de wijkraad in de BewonersAdviesGroep (BAG) van het wijkbudget, samen met twee andere wijkbewoners
- Communicatie: Maria van der Sommen leidt en functioneert vanuit de werkgroep Communicatie
- Zorgzame Wijk: Ad Prince coördineert de bestaande activiteiten en de ontwikkeling van toekomstige activiteiten in 'BijBomans'
- Beheer 'BijBomans': vacature heeft aandacht voor alle randvoorwaardelijke aspecten rond 'BijBomans'
- Openbare Ruimte en Groen: Anita Vervenne leidt en functioneert vanuit de werkgroep OR&G
- Ruimtelijke Ordening en Verkeer: Pieter Kniknie leidt en functioneert vanuit de werkgroep RO&V
- Sociale Veiligheid: vacature coördineert projecten en acties op het gebied van Sociale Veiligheid


Geplaatst op: Woensdag 13 december 2017

Tags

Nieuws