Rosmalen zuid neemt een vijfde positie in van veiligste wijken van de gemeente.

De veiligheidsindex van Rosmalen zuid is ten opzichte van 2013 iets verbeterd. Op de meeste veiligheidsthema’s doet Rosmalen zuid het beter dan gemiddeld in de gemeente. Er zijn bijvoorbeeld minder woninginbraken, auto-inbraken, fietsendiefstallen, geweldsdelicten, vernielingen en jongerenoverlast dan gemiddeld in de gemeente. Gemiddeld beoordelen de inwoners de veiligheid in de buurt met het rapportcijfer 7,3.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in Rosmalen zuid de afgelopen twee jaar sterk afgenomen van 17 naar 6 inbraken per 1.000 woningen. Met name in de buurt Molenhoek is het aantal inbraken behoorlijk afgenomen; het aantal inbraken daalde hier van 29 naar 6 inbraken per 1.000 woningen. Volgens zeven procent van de inwoners van Rosmalen zuid komt woninginbraak vaak voor in de buurt. Ook het aantal inbraken in garages en schuurtjes daalde tussen 2013 en 2015 van 6 naar 2 inbraken per 1.000 woningen.

Auto-inbraken
Het aantal auto-inbraken in Rosmalen zuid steeg tussen 2013 en 2015 van 5 naar 9 inbraken per 1.000 inwoners. In 2014 was er relatief veel auto-inbraken in Molenhoek en in 2015 in Sparrenburg. Vier procent van de inwoners van Rosmalen zuid geeft aan dat auto-inbraak in hun buurt vaak voorkomt.

Geweld
In Rosmalen zuid zijn veel minder geweldsincidenten dan gemiddeld in de gemeente. Wel neemt het aantal mishandelingen het afgelopen jaar toe van 6 naar 8 mishandelingen per 1.000 inwoners. Het aantal mishandelingen is relatief hoog in de buurten Het Vinkel en Binckhorst.
Een gedeelte van de geweldsincidenten betreft huiselijk geweld. In 2015 waren er 4 incidenten van huiselijk geweld per 1.000 inwoners. De inwoners van Rosmalen zuid ervaren nauwelijks bedreigingen en geweldsdelicten in de buurt. Volgens één procent komt dit vaak voor in de buurt.

Jongerenoverlast
Het aantal incidenten van jongerenoverlast is tussen 2013 en 2015 afgenomen van 9 naar 4 incidenten per 1.000 inwoners. Het aantal incidenten nam het meest af in de buurten Sparrenburg en Molenhoek. Vier procent van de inwoners geeft aan dat er vaak overlast is van roepen jongeren in de buurt.

Vernielingen
Tussen 2013 en 2015 daalde het aantal vernielingen van vijf naar drie per 1.000 inwoners. Ook het aantal mensen dat aangeeft dat vernielingen vaak voorkomen in hun buurt daalde in dezelfde periode van 15 naar vier procent. Onder andere hierdoor verbeterd ook de schaalscore fysieke verloedering van 3,4 naar 3,1.

Top 3
Aan de inwoners van Rosmalen zuid is gevraagd welke problemen in hun buurt met voorrang moeten worden aangepakt. De top 3 bestaat uit:
1. Te hard rijden (49%)
2. Inbraak in woningen (32%)
3. Hondenpoep (31%)

De volledige Veiligheidsmonitor 2016 vindt u hier.


Geplaatst op: Maandag 23 mei 2016

Tags

Veiligheid

Tags

Nieuws