Privacyverklaring

Vrijdag 25 mei 2018

Vanaf 25 mei gaat de overheid beter toezien op de naleving van de regels van Europese privacywet  die sinds twee jaar van kracht is. De wet gaat over het opslaan van en het omgaan met persoonsgegevens.
In dat verband moeten wij u laten weten welke gegevens wij in onze administratie hebben opgenomen en waarvoor we die gebruiken.
Het betreft alleen de email gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief van de wijkraad en de activiteiten van Bij Bomans.
Met adresgegevens en telefoonnummers zijn we altijd zeer terughoudend geweest en dat willen we uiteraard zo houden..
De wijkraad geeft uitsluitend persoonsgegevens aan derden in situaties die gedekt worden door wet- en regelgeving.
Deze webssite is beveiligd met SSL(Secure Locker Large)-technieken, een methode waarbij gegevens die in een webmail worden ingevuld, bij verzending worden versleuteld.
Wat vragen wij u?
□        Als u met de huidige gang van zaken akkoord gaat, hoeft u niets te doen.
□        Als u geen prijs meer stelt op verdere toezending van informatie of nieuwsbrieven van de Wijkraad Molenhoek geeft u dat per e-mail aan ons door?

Tags

Nieuws