Een nieuwe secretaris van de wijkraad

Peter van Gerven heeft de overtuiging dat wij als buurt- en wijkgenoten meer aandacht voor elkaar moeten en ook kunnen hebben en probeert invulling te geven aan het spreekwoord 'Beter goede buren dan verre vrienden'.
Peter: "vanaf de eerste discussies over de betekenis en noodzaak van 'de zorgzame wijk Molenhoek' ben ik betrokken geraakt bij het vorm en inhoud geven van BijBomans en heb ik tot en met vorig jaar de kar getrokken van de werkgroep Organisatie en financiën.
Toen duidelijk werd dat BijBoman een integraal onderdeel van de activiteiten van de wijkraad blijft om vooral invulling te kunnen geven aan 'de zorgzame wijk Molenhoek' en het bestuur van de wijkraad diverse mutaties en uitbreiding heeft ondergaan, heb ik in overleg met het bestuur besloten om het secretariaat van de wijkraad over te nemen van Ingrid Nijskens. Door en in deze functie hoop ik, samen met de overige bestuursleden en de betrokken buurt- en wijkgenoten, te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 'de zorgzame wijk Molenhoek'; samen, door en voor elkaar".

 


Geplaatst op: Dinsdag 26 juni 2018

Tags

Nieuws