Klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek bijeenkomst 1 april 2015

Op 1 april jl. kwam de klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek voor de 7e keer bijeen om informatie te delen tussen Gemeente, Bouwbedrijven, Winkeliers en vertegenwoordigers van omwonenden en Wijkraad. Tijdens deze bijeenkomst is informatie over de planning, indeling van het bouwterrein en aan- en afvoer routes van bouwverkeer besproken.

In week 15 (de week na Pasen) wordt begonnen met sloop van de loods van de kringloopwinkel. Dit duurt ca. 2 weken. Aansluitend wordt de bouwplaats ingericht. De bouw van de Aldi en de erboven liggende appartementen start begin mei en is klaar rond mei 2016. 
De sloop van de panden van het autobedrijf begint ca. 2 maanden na de start van de Aldi.  De bouw van woningen die op de hoek van de Oude Baan en Slauerhoffstraat komen, plant men pas wanneer de belangstelling voor verkoop bekend is.  Het begin van de verkoop is gepland op 10 april as.

Start van de verbouwing van de bestaande winkels is  gepland rond de bouwvakvakantie. Zodra hierover meer informatie bekend is zullen we u informeren.


Geplaatst op: Dinsdag 07 april 2015

Foto’s

Tags

Nieuws