Klankbordgroep AZC Coudewater

Voorbereidingen voorgenomen AZC op Coudewater.

Op 10 maart 2016 is voor de eerste keer de klankbordgroep AZC Coudewater bijeen gekomen.

In deze klankbordgroep wordt overlegd over inrichting van de locatie Coudewater als AZC door Gemeente ’s-Hertogenbosch, COA, GGZ, direct omwonenden en vertegenwoordigers van omliggende wijken en tevens met belanghebbenden zoals winkeliers, verenigingen.
In het klankbordoverleg neemt Wijkraad Molenhoek deel met 3 afgevaardigden uit de Werkgroep AZC van de Wijkraad Molenhoek. Eén van deze afgevaardigden is lid van de Wijkraad. In de Werkgroep hebben 2 leden van de Wijkraad en 6 bewoners zitting.
De werkgroep zal kort na elke klankbordvergadering een kort verslag publiceren en beschikbare informatie waar mogelijk delen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van gemeente 's-Hertogenbosch; zoekwoord AZC.

30 maart zal de volgende bijeenkomst zijn waarbij inrichtingsaspecten, zoals in welke gebouwen het AZC gaat komen, op de agenda staan.

Wijkraad Molenhoek streeft in het klankbordoverleg een inrichting van Coudewater als voorgenomen AZC locatie na, in gezamenlijk overleg, met zo goed mogelijk in kaart brengen van de gevolgen voor de wijk en een duurzame inrichting van het landgoed Coudewater.
Insteek is om advies te geven voor scenario’s waarin maximaal profijt en minimaal last van het AZC verkregen wordt, de inrichting van omgeving goed geregeld wordt (openbaar vervoer, fietspaden, stoepen e.d.). Daarnaast wordt nagestreefd om via delen van kennis gevoelens van onveiligheid bij omwonenden weg te nemen.

Petitie ‘AZC Coudewater, 300 – 400 is ok, 600 - 800 nee’.
Aansluitend bij een landelijke discussie over de wenselijke grootte van een AZC heeft wijkraad Maliskamp een petitie opgestart ‘AZC Coudewater, 300 – 400 is ok, 600 - 800 nee’. De petitie is huis aan huis verspreid binnen Maliskamp maar ook binnen Molenhoek en andere wijken. Daarnaast is de petitie ook op internet te vinden via onderstaande link: https://400maxinazccoudewater.petities.nl.
Tot onze spijt is Wijkraad Molenhoek hier vooraf niet in gekend. Met betrekking tot deze petitie vinden we het als Wijkraad Molenhoek jammer dat de petitie niet is opgezet als een open inventarisatie van meningen, maar enkel ruimte biedt om een stem tegen de door de gemeenteraad gekozen grootte van het AZC uit te spreken.


Geplaatst op: Dinsdag 29 maart 2016

Tags

Nieuws