Het project Huisbezoeken 80+

Het project Huisbezoeken 80+ van Farent in opdracht van de gemeente heeft als doel om met zelfstandig wonende ouderen van 80+ in gesprek te gaan. Hoe ervaren ze hun kwaliteit van leven en hebben ze behoefte aan informatie, advies of ondersteuning?
80+s in de wijk Molenhoek waren als eerste aan de beurt. In totaal hebben getrainde vrijwilligers ongeveer 100 van de 300 aangeschreven zelfstandig wonende ouderen van 80+ in deze wijk bezoch
t. Het merendeel van de overige ouderen gaven aan het een mooi initiatief te vinden, maar nu (nog) geen behoefte te hebben aan een huisbezoek.
De voorlopige onderzoeksresultaten zijn als volgt:

  • De gemiddelde leeftijd van de bezochte bewoners is ruim 85 jaar, waarbij de ervaren kwaliteit van leven met een gemiddelde van 7,5 wordt gewaardeerd.
  • Van de ongeveer 100 bewoners die bezocht zijn geven 12 bewoners een bevestigend antwoord over gevoelde eenzaamheid.
  • Er blijkt vooral behoefte aan praktische ondersteuning bij vervoer, grotere tuin- enhuishoudelijke klussen.
  • Behoefte aan sociaal contact in de vorm van een maatje of gelijkwaardig contact.
  • Bij ongeveer 1/3e van de huisbezoeken is een vervolgactie hierop ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van de Vrijwillige Thuishulp Rosmalen en de mantelzorgconsulent.

De projectgroep heeft geleerd om nog meer gebruik te maken van de bestaande initiatieven voor senioren in de wijk, zodat vragen dichtbij en snel opgepakt kunnen worden. Het initiatief tot huisbezoeken is zeer positief ontvangen en de projectgroep gaat met vertrouwen naar de volgende wijk.
Er zijn een vijftal concrete verzoeken, die de projectgroep op korte termijn niet op kan pakken, waardoor deze zijn doorgeleid naar de wijkraad Molenhoek. Het gaat dus om verzoeken van 80+-ers, veelal weduwe/ alleenstaand, wonende in onze wijk voor onderhoud van hun tuin of een andere soort vraag.


Geplaatst op: Vrijdag 29 april 2022

Tags

Nieuws