Handtekenactie voor behoud Sparrenburgbos Rosmalen

Woensdag 27 december 2017

Rosmalen, 20 december 2017. De actiegroep “Het Sparrenburgbos moet blijven!” is een handtekeningenactie gestart onder de bewoners van Rosmalen om de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch te vragen het Sparrenburgbos aan te kopen en daarmee toegankelijk te houden voor alle inwoners van Rosmalen en omgeving.

Het Sparrenburgbos tussen Mariaoord en de Zandverstuiving wordt door veel bewoners en bezoekers intensief gebruikt voor ontspanning en sporten. Dit bos is de afgelopen jaren in handen geweest van diverse particuliere investeerders die het bos willen gebruiken voor hun plannen, waaronder woningbouw. Hierdoor zouden bewoners van Rosmalen en omgeving geen gebruik meer kunnen maken van het bos. Het bos staat nu opnieuw te koop. Om een signaal naar de politiek van de gemeente ‘s-Hertogenbosch te geven is een handtekeningenactie gestart: Het Sparrenburgbos moet blijven!

Het Sparrenburgbos maakt deel uit van het natuurgebied Hooge Heide midden. Aan alle kanten wordt het bos omsloten door natuurgebieden. De werkgroep wil met de actie bereiken dat er een blijvend vrije doorgang blijft vanaf de Zandverstuiving naar het Waterleidingbos en dat het hele bos vrij toegankelijk blijft.
Al in 2009 in het beleidsplan “Boszone” is vastgelegd dat het bos door de gemeente dient te worden aangeschaft.

Zie ook