Gemeente gaat meer aandacht geven aan jongerenwerk

De gemeente meent dat er een tijdlang in Rosmalen te weinig aandacht is geweest voor het jongerenwerk. Dit gaat veranderen. In deze notitie wordt toegelicht welke stappen er zijn ondernomen. Er wordt samengewerkt met ’s Sport. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om makkelijker contacten te leggen, problemen op te sporen en deze door te spelen naar het Jongerenwerk. Het is de bedoeling om voor jongeren de goede weg naar de toekomst te vinden, zodat zij een goede startpositie hebben in de maatschappij.

Men gaat uit van het belang om jongeren te steunen en zelf aan het stuur te laten. De problemen worden per gebied geanalyseerd en aangepakt. Men vindt het belangrijk een verbinding te maken tussen de verschillende jeugddomeinen (wijk, vereniging, school). Zo biedt men bijvoorbeeld ondersteuning binnen de sport: bij lastige kinderen binnen een team wordt een trainer geholpen in de aanpak en omgang met dit kind.

Bij de Wijkraden zal informatie opgehaald worden over eventueel bestaande problematiek. Momenteel worden per gebied uitvoeringsplannen gemaakt. Jongeren gaan zelf mee  ‘inrichten’, dat wil zeggen dat hun initiatieven meegenomen worden in het proces.

De officiële start zou plaatsvinden op 1 januari 2017; dit zal uiteindelijk februari of maart worden.


Geplaatst op: Dinsdag 13 december 2016

Tags

Nieuws