Geluidbelastingkaart 2021

Waarom zijn er geluidbelastingkaarten opgesteld? Blootstelling aan geluid kan de gezondheid maar ook vaak de kwaliteit van leven beïnvloeden. Geluid veroorzaakt vooral veel hinder maar ook slaapverstoring. Via stressreacties kan het soms leiden tot een verhoogde bloeddruk maar ook  hart- en vaatziekten. Op grond van de Wet Milieubeheer is de gemeente 's-Hertogenbosch, verplicht om de blootstelling aan omgevingslawaai regelmatig te inventariseren. Zij is verplicht  de inwoners hierover informatie te geven. Dit moet gebeuren op basis van de geluidbelastingkaarten. Deze zijn hier te vinden.
Tik je postcode in om de situatie te bekijken in jouw eigen woonomgeving.
Hoe wordt de geluidsbelasting berekend?
De geluidbelasting wordt berekend met behulp van een computermodel. In de berekeningen houden ze rekening met de omstandigheden die van invloed zijn op de geluidbelasting, zoals de hoeveelheid verkeer, de eigenschappen van de bodem, de aanwezigheid van geluidschermen enz. Met de berekening wordt de situatie in de praktijk nagebootst en wordt rekening gehouden met het geluid bij bebouwing wat soms een hogere belasting van geluid geeft. Lees meer


Geplaatst op: Dinsdag 26 juli 2022

Tags

Nieuws