Openbare Wijkvergadering 14 mei: Een veilige en leefbare wijk Molenhoek

Dit is het onderwerp dat wij willen verkennen en bespreken. De vergadering is op 14 mei  (inloop 19.30 uur; start vergadering 20.00 uur met nazit vanaf 22.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Laurentiuskerk). De definitieve agenda vindt u in de uitndodiging die huis aan huis bezorgd wordt.

Het gaat over het ontwikkelen van een visie om een toekomstbestendige veilige en leefbare wijk Molenhoek te realiseren. Hierin spelen mee de (langere termijn) plannen die de gemeente heeft over inrichting van de openbare ruimte, de huidige staat van onderhouden hiervan. Nog iets verder in de toekomst speelt de bereikbaarheid en ontsluiting van Rosmalen als we het hebben over de verkeersbewegingen in en om onze regio en het voorkomen van sluipverkeer door ons dorp.

Deze visie kan tevens antwoord geven op de vraag 'hoe kan/moet een wijk(raad) inspelen op de omgevingswet'. (zie downloads)

Zie ook de  visie op de algemene bereikbaarheid van 's-Hertogenbosch


Geplaatst op: Donderdag 09 mei 2019

Tags

Nieuws