Digipanel over duurzame mobiliteit

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een digipanel. Het digipanel bestaat uit ruim 8000 inwoners die via hun e-mailadres regelmatig een korte elektronische vragenlijst ontvangen, over uiteenlopende onderwerpen.  Zie ook Stad in cijfers

  • In totaal vulden 2981 inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch de vragenlijst volledig in.
  • De respondenten zijn mooi verdeeld over de verschillende wijken, het komt overeen met de werkelijke populatie. We zien wel een relatief hoge leeftijd, hoog opleidingsniveau en een oververtegenwoordiging van mannen.
  • Mensen verplaatsen zich het meest binnen de gemeente met de auto (83%), te voet (76%) en met de fiets (75%). De bus (33%) en elektrische fiets (21%) worden ook nogal eens gebruikt. 
  • Mensen vinden eigenlijk alleen imago / status niet zo belangrijk. De rest (aanschafkosten, reistijd, veiligheid, milieu e.d.) vinden ze wel belangrijk. We zien wel dat wat mensen belangrijk vinden niet per se overeenkomt met wat ze doen. Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat mensen gebruikskosten wel belangrijk vinden, maar dat het hen er niet van weerhoudt om de auto te nemen. Hetzelfde geldt voor intenties: wat mensen belangrijk vinden correspondeert vaak niet met wat mensen van plan zijn om te doen.
  • Als we het hebben over duurzame en leefbare mobiliteit, hebben mensen de hoogste intentie om de fiets te nemen. Daar volgt de e-bike op, dan de e-auto, dan het OV en als laatste de deelauto. De deelauto lijkt niet zo populair. Overigens verschilt dit per wijk.
  • We willen graag dat ’s-Hertogenbosch bereikbaar is, maar ook dat het prettig en gezond wonen is in onze gemeente. Om die reden zetten we in op het stimuleren van duurzame mobiliteit. Deze vragenlijst is een van de acties die op dit moment door de gemeente ’s-Hertogenbosch worden uitgevoerd op dit thema.

Uit de nota Duurzaam 's-Hertogenbosch

4:Duurzame mobiliteit

Snelfietsroutes met forenzen op e-bikes. Elektrische auto’s en zero-emissie stadsbussen. De binnenstad wordt slimmer en schoner bevoorraad, terwijl inwoners met deelauto’s parkeerplekken uitsparen. Inwoners van ‘s-Hertogenbosch verplaatsen zich verschillend en steeds meer op duurzame manieren waarbij ze makkelijk over kunnen stappen op andere vervoermiddelen.   

We zetten ons in voor een bereikbare, actieve, leefbare, veilige, gastvrije en duurzame gemeente.
Om dat te bereiken werken we aan een toename van elektrisch verkeer, schone en slimme bevoorrading, deelmobiliteit, zero-emissie openbaar vervoer en we willen inclusieve toegang tot mobiliteit in de gemeente.
Er is al veel geïnvesteerd in een goed fietsnetwerk, inclusief fietsparkeren. Dat blijven we doen, de komende jaren staan diverse snelfietsroutes op de agenda. We werken ook met de markt en inwoners samen, denk daarbij aan deelfietsen en een pilot voor Mobiliteit als Dienst in het Paleiskwartier. Hierbij houden we de ambitie ‘s-Hertogenbosch CO2-neutraal in 2050 voor ogen.

We werken ook aan een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van luchtvervuilende stoffen als stikstof en fijnstof, en minder geluidsoverlast. Tot slot is inclusieve mobiliteit een doel: mobiliteit voor iedereen.

Wat willen we bereiken?

  • In 2050 is al het vervoer schoon, slim en veilig. Hoe monitoren we dat?
  • CO2-uitstoot  als gevolg van vervoer in ‘s-Hertogenbosch

Waarom duurzame mobiliteit?
We ambiëren een schone, veilige en leefbare gemeente, die voor iedereen bereikbaar is. De wereld van verkeer en vervoer kent veel nieuwe ontwikkelingen die volop kansen bieden voor de transitie naar meer duurzame mobiliteit. Ook bieden deze ontwikkelingen de mogelijkheid om mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Onafhankelijk van wijk of inkomen.
Denk bij deze innovaties aan

Deze ontwikkelingen geven de kans om de bereikbaarheid en leefomgevingskwaliteit van ‘s-Hertogenbosch in balans te houden. Zo draagt duurzaam duurzame mobiliteit bij aan een schonere lucht en vermindering van geluid. Ook biedt het oplossingen voor de klimaatproblematiek. Verkeer en vervoer is op dit moment voor circa 30% verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot.
 

 


Geplaatst op: Vrijdag 12 juli 2019

Foto’s

Tags

Nieuws