Deelvervoer ook in Rosmalen

DTV

Ná de deelauto’s, deelscooters en ‘gewone’ deelfietsen kun je in 's-Hertogenbosch ook gebruik gaan maken van elektrische deelfietsen. Bij bushaltes en transferia komen deze elektrische deelfietsen te staan. Er komen meer elektrische deelscooters en wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met duurzame snorscooters. Meer elektrische deelauto’s in de stad zou wenselijk zijn. Niet alleen in 's- Hertogenbosch kun je gebruik maken van dit deelvervoer, de servicegebieden worden groter. Rosmalen, Engelen en de Maaspoort kunnen ook gebruik gaan maken van dit deelvervoer en komt daar ook een alternatief voor de auto.
Binnen de gemeente 's-Hertogenbosch  is deelmobiliteit een belangrijk thema.
Het doel is druk en vervuilende autoverkeer terug te dringen. Het deelvervoer moet voor iedereen een aantrekkelijk alternatief worden om je door de gemeente te kunnen verplaatsen. De komende tijd wordt gekeken wat er werkt en wat niet. De gemeente verwacht over een jaar genoeg te weten. Ze wil dan gaan werken aan het verstrekken van vergunningen aan de aanbieders van deelvervoer.


 


Geplaatst op: Vrijdag 15 oktober 2021

Tags

Nieuws