Wijk- en Buurtmonitor 2020

Hoe gaat het met de buurt waar jij woont? Lees het in de wijk-en buurtmonitor! Deze wordt elke twee jaar door de gemeente gemaakt om te zien waar de wijken staan op het gebied van werk en leren, welzijn, samenleven, leefomgeving en veiligheid. Het betreft de situatie in 2020 vóór corona. Je kunt hem online bekijken. Klik Molenhoek op de kaart en je krijgt deze afbeelding:

Meer info en uitleg klik hier.

Molenhoek heeft in 2020 een boven gemiddelde totaalscore. Ook de resultaten voor alle vijf de thema's zijn boven gemiddeld. Bij het thema werk& leren valt op dat er relatief weinig huishoudens zijn met een uitkering of schuldhulpverlening. Het thema welzijn scoort boven gemiddeld omdat bewoners positief zijn over hun gezondheid, geluk en zelfredzaamheid. Daarnaast geven relatief veel bewoners aan dat zij voldoende sociale contacten hebben. Bij het thema samenleven geven bewoners een hoog rapportcijfer voor tolerantie in hun buurt. Bij het thema leefomgeving blijkt dat bewoners positiever zijn over hun woonomgeving en de voorzieningen. Bij het thema veiligheid blijkt dat men relatief weinig sociale overlast ervaart en een hoog cijfer geven voor de veiligheid in hun buurt.

De rapportcijfers voor Molenhoek, met in donkerblauw de cijfers voor 's-Hertogenbosch


Geplaatst op: Zaterdag 10 juli 2021

Tags

Nieuws