Bijeenkomst over Langer Thuis Wonen was een succes

tw
Donderdag 29 november 2018

De bijeenkomst van 28 november BijBomans over het thema: “Langer Thuis Wonen. hoe doe ú dat” trok maar liefst 35 bezoekers. Na de opening van Jan Timmers hield Gert van Duren, adviseur bij Ouderen Samen in Vught een presentatie over veiligheid in huis. 
Gert toonde vele verschillende hulpmiddelen, die allemaal helpen om veilig en comfortabel in je huis te blijven wonen.
- Wat te denken van een lamp onder je bed die aangaat als je met je benen uit bed komt en die de vloer verlicht.
- Of lampjes 
en beugels die het traplopen veiliger maken.
Ouderen die op de Eerste Hulp in het ziekenhuis komen zijnveelal ouderen die in huis gevallen zijn. Valpreventie is dus erg belangrijk. Daarnaast gaf Gert het belang aan van goed hang- en sluitwerk om het inbrekers moeilijk te maken.

De tweede inleider was Ad Kuijpers, een vrijwillig ouderenadviseur van HEVO. De ouderadviseurs van HEVO werken voor alle ouderen uit Rosmalen. Daarvoor hoef je geen lid te zijn van HEVO. Ad heeft een overzicht gegeven van organisaties en instanties waar je hulp kunt krijgen om langer thuis wonen mogelijk te maken. Een belangrijke organisatie is het Wijkplein, waar je terecht kunt met al je vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen. Vrijwilligers helpen je daar en verwijzen je zo nodig door naar hulpverleners. Verder zijn er de Hulpdiensten van Divers voor vrijwillige hulp op het gebied van vervoer en klussen.  Ook wees Ad op het belang van het goed bijhouden van je administratie en het onderhouden van je netwerk. Janny Heuveling van HEVO gaf nog informatie over de bezoekdiensten van HEVO onder de noemer “Omzien”. In dit kader werd ook het voorbeeld genoemd van buurtapps, waarmee je zicht kunt houden op ouderen in je omgeving.
 

Na de presentaties konden de aanwezigen vragen stellen en suggesties geven voor vervolgactiviteiten. Belangstelling is er voor het project in Vught waarbij woonadviseurs een woonscan kunnen houden over mogelijke aanpassingen in huis.

Da
arnaast werd gevraagd naar informatie over  phishing en veiligheid bij internet en social media. Al met al een geslaagde eerste activiteit van de werkgroep: Langer Thuis Wonen van de Wijkraad.

Tags

Nieuws