BijBomans weer een klein beetje open!!!

Een voorzichtig ‘hoera’!!!!
Met de verspoeling van de RIVM – maatregelen vinden bestuur en vrijwilligers van de Wijkraad het verantwoord, dat BijBomans weer heel voorzichtig activiteiten kan starten. Een en ander gaat ook in overleg met onze lokale overheid.
Hieronder lees je hoe dat gaat gebeuren en welke regels van toepassing zijn:

 • Activiteiten die starten moeten de veiligheidsregels, zoals de 1,5 m afstand, in acht nemen.
 • Eerst kunnen de activiteiten starten waarbij de eis van 1,5 m afstand en andere veiligheidseisen goed te hanteren zijn
 • Per activiteit mogen maximaal 10 deelnemers en 2 gastvrouwen in de ruimte van BijBomans aanwezig zijn
 • Er is een protocol  met afspraken en regels waar deelnemers en vrijwilligers zich aan moeten houden
 • Er is desinfecterende handgel en ander materiaal voor de hygiënische maatregelen
 • Ook zijn er looproutes gemaakt in het gebouw. Mensen komen door de voordeur naar binnen en gaan beneden door de tuindeur weer naar buiten. Voor boven worden de beide trappen in één richting gebruikt.

Welke activiteit wel/niet

 • Activiteiten als wandelen, fietsen, mogen meteen weer opgestart worden.
 • Activiteiten in een kleine groep, zoals schilderen en Mahjong, kunnen vanaf 15 juni
 • Ook films en lezingen kunnen vanaf 15 juni weer beginnen
 • De koffieochtend zou per 1 juli weer mogelijk kunnen zijn. Dit vergt meer voorbereiding en afstemming.
 • Ook het ‘Samen Eten’ kan dan weer, want de kantine van de tennisclub gaat dan open, mits tennisclub daarmee instemt uiteraard
 • Andere activiteiten waarbij grotere groepen mensen aanwezig zijn zullen niet voor 1 september gestart worden. Dat is afhankelijk van de landelijke / regionale ontwikkelingen. Dit geldt o.a. voor zingen, spelletjes, bridge en rikken

LET OP: De coördinatoren van de activiteiten overleggen met de deelnemers van hun activiteit over het al dan niet starten en in welke vorm.

Voor meer berichtgeving kan deze website of facebook worden geraadpleegd.


Geplaatst op: Woensdag 03 juni 2020

Tags

Nieuws