Bewoners en gemeente werken samen: 20 bomen geplant in Debussylaan en Chopinlaan

Wat in september 2017 begon met een groen initiatief vanuit een aantal bewoners, is op  woensdag 13 maart jl. ‘bekroond’ met het planten van een twintigtal bomen in de Debussylaan en de Chopinlaan.
Door een werkgroep van bewoners is tijdens meerdere bijeenkomsten samen met Dion van Zoggel en Bart Hoeijmakers van de gemeente gewerkt aan een bomenplan. Ook een afvaardiging vanuit de wijkraad Molenhoek was hierbij betrokken.
Op 30 januari jl. is het plan tijdens een inloopavond gepresenteerd aan geïnteresseerden in de buurt, in wijkgebouw BijBomans.
Aanleiding voor het plan was het kappen van zieke kastanjebomen gedurende de afgelopen jaren. Buurtbewoners wilden er zeker van zijn dat de buurt groen blijft, ook in de toekomst.
Er is gekozen voor een gevarieerde samenstelling van bomen, met zelfs fruitbomen. Door de variatie is het bomenbestand minder kwetsbaar. Ook is rekening gehouden met klimaatverandering, door te kiezen voor soorten die bijvoorbeeld relatief goed tegen droogte en hitte kunnen.  Afgesproken is, dat ook daar waar nog zieke kastanjebomen gekapt zullen worden, herplanting zal plaatsvinden. 

Op 13 maart, Nationale Boomfeestdag, was er een feestelijke bijeenkomst van buurtbewoners. Kinderen uit de Debussylaan en de Chopinlaan stonden klaar met hun schepjes en hebben met het planten van de laatste 3 bomen, de bomenaanwinst officieel ‘geopend’. Daarna was er nog een gezellige bijeenkomst bij BijBomans, met spelletjes voor de kinderen en zelfgebakken buurt-wafels. Al met al een mooie mijlpaal en een samenwerking waar zowel bewoners als gemeente met plezier en voldoening op terug kijken!

Désirée Dolle


Geplaatst op: Dinsdag 26 maart 2019

Tags

Bomen

Tags

Nieuws