Bestemmingsplan Molenhoekpassage Rosmalen vastgesteld op 09 september 2014.

09.09.2014.
Gemeenteraad 's-Hertogenbosch.
Bestemmingsplan Molenhoekpassage Rosmalen
Voorstel unaniem aangenomen.


Gisteravond werd onder II.7 van de Agenda 09.09.2014. UNANIEM aangenomen en vastgesteld het 'Bestemmingsplan Molenhoekpassage Rosmalen'.
Dit gebeurde als een 'zgn. hamerstuk' in de Gemeenteraadsvergadering door de daar verzamelde Gemeenteraad.
Hiermee werd bedoeld, dat stemming niet eens extra nodig bleek, omdat dit een voorstel betrof 'waarover geen discussie meer werd verwacht.'
Nu nog op zeer korte termijn de Publicatie ervan in de 'Staatscourant'. En dan kan snel worden gestart met de uitvoering van het 'Plan Molenhoekpassage'.

Bron, Details.
Voor nog meer informatie, details, verwijzen we u graag naar de Rubriek 'Nieuws' op onze Website.
 
09.09.14. Gemeente ’s-Hertogenbosch.
VAN ONTWERP NAAR BESTEMMINGSPLAN [OBP] MOLENHOEKPASSAGE [MHP] Rosmalen Vaststelling.

1. Gemeente ’s-Hertogenbosch Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer [ROB] Vergadering
     dinsdag 26.08.14.
-  Voorbereiding advies vaststelling Bestemmingsplan MHP.
-  Doornemen zienswijzen OBP MHP
-  Bespreken wijzigingen OBP MHP
2. Gemeente ’s-Hertogenbosch Gemeenteraad Vergadering dinsdag 09.09.14.
-  Definitieve vaststelling ‘Bestemmingsplan Molenhoekpassage Wijk Molenhoek Rosmalen’.

Details.
Voor de details verwijzen we u graag naar de informatie hierover op de gemeentelijke website en de bijalgen in de 'downloads'.

Bron.
 ’s-Hertogenbosch Gemeentelijke Website.
 

Geplaatst op: Woensdag 24 september 2014

Tags

Nieuws