Boom en blad 18-10-2022

De werkgroep Groen organiseerde op 18 okt. een thema-avond over de bomen en het groenbeleid in onze wijk. Het thema kwam voort uit het feit dat de Molenhoek, onze wijk, de groenste wijk van ’s- Hertogenbosch is. De opkomst was groot, er waren 65 aanwezigen. De eerste spreker was Joost Verhagen, van Cobra Groeninzicht.

Foto's

Cobra is een ingenieursbureau dat werkt voor gemeenten, provincies, waterschappen en non-profit organisaties. En zo ook voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Hun missie is het geven van ‘groen inzicht’ in de leefomgeving van morgen, op basis van veel data, om zo de groene leefomgeving beter en toekomstbestendig te maken.

Joost Verhagen sprak over de voordelen van het wonen in zo’n groene wijk als de onze, met de vele bomen. Minder CO2, minder hittestress, meer rust voor bewoners, een beter leefklimaat.

Ook toonde hij wat verstening van gemeentelijke - en privégrond met het leefklimaat doet. Hij liet zien wat de gevolgen zijn voor de versteende gebieden als er niet meer vergroend wordt. Het zijn zorgwekkende voorbeelden en getallen.

Als we hier met elkaar niet genoeg aan doen, wordt ook onze ‘groenste wijk van Den Bosch’ minder leefbaar.

De tweede spreker was Hanno de Hoog, wijkregisseur van de gemeente.
Hij beantwoordde vragen van aanwezigen over snoeibeleid, bomenbeleid en over het ruimen van bladafval.
Hanno maakte duidelijk dat de gemeente gebruik maakt van aannemers die moeten voldoen aan een bepaalde kwaliteitseisen. Hij erkende daarbij ook dat de kwaliteit die bewoners verwachten soms niet aansluit bij waar de gemeente aan wil voldoen.

Meerdere bewoners maakten achteraf een afspraak met hem over een kwestie in de openbare ruimte.