Regenwater 07-02-2023

De thema-avond, regenwater een lust of last, georganiseerd door de werkgroep Groen was een succesvolle avond. Met meer dan 80 aanwezigen werd er geluisterd naar 2 sprekers. Eerst Sander Tax, Senior Adviseur Water, Riolering & Klimaat van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hij liet zien hoe de gemeente kijkt naar wateroverlast en op welke wijze deze overlast in beeld gebracht wordt en waar in de wijk situaties zijn ontstaan emelwater een lust of een lastdie aangepast moeten worden aan de huidige omstandigheden. 
Samenvatting presentatie van Sander Tax

Na een korte pauze komt Rogér Derksen aan het woord. Rogér is de man van de werkgroep Groen die altijd met een ‘groene blik’ kijkt naar alles wat met klimaatadaptatie te maken heeft. In zijn presentatie laat hij zien wat iedereen kan en zou moeten doen om zoveel mogelijk schoon regenwater in de grond in plaats van in het riool te laten verdwijnen en zo ook nog eens een bijdrage te leveren aan het op peil brengen van het grondwater. Hij vraagt om eens naar regenwater te kijken als naar afval-scheiden. Dat doen we met zijn allen al, dus het zou met regenwater ook moeten kunnen.
Verder noemde hij dat met de vergroening van daken het regenwater vastgehouden wordt en je daarmee ook een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Tevens zorgt het voor verkoeling in droge en warme periodes. Zie zijn volledige presentatie Hemelwater een lust of een last met nog meer adviezen.

Het was een zinvolle avond met veel vragen van aanwezigen die door beide sprekers uitgebreid beantwoord werden.
Desiree Dolle, de voorzitter van werkgroep Groen, sloot de avond af met een dankwoord aan de sprekers en de aanwezigen.

Foto's van de avond

zie ook Handboek watervriendelijke tuinen: hoe doe je het praktisch